THE POWER TO MOVE TOMORROW

Det här är TFIP

TFIP är en komplett projekteringskonsult som arbetar med några av Sveriges största infrastrukturprojekt. Vår främsta styrka är projekt under jord.

Vi  har kompetens inom flera olika teknikdiscipliner vilket gör att vi skapar kompletta tekniska lösningar där samverkan mellan de olika disciplinerna gör oss framgångsrika. TFIP är ledande när det kommer till att arbeta med moderna verktyg och programvaror, vilket gör oss till en attraktiv partner och arbetsgivare. 

För att möta framtidens behov skapar TFIP moderna lösningar där fokus ligger på cirkulär ekonomi, långsiktighet, hållbarhet och miljö.

TFIPs värderingar

TFIP har fokus på jämställdhet och mångfald. Vi vill att medarbetare skriver under på våra värdegrund och vill arbeta för ett företag där jämställdhet är viktigt.

TILLIT
Vi är erfarna, kompetenta/sakkunniga och håller vad vi lovar. Vi är transparenta/öppna/ärliga och tar ansvar. Vi fokuserar på säkerhet, långsiktighet och hållbarhet. Det skapar respekt och tillit – en kollega eller samarbetspartner att alltid lita på.
FLEXIBILITET
Med tryggheten i ryggen vågar vi söka nya vägar och utmaningar. Vi är handlingskraftiga och har modet att improvisera när det behövs. Vi är smidiga och dynamiska vilket krävs i komplexa uppdrag och sammanhang. Det gör att vi uppfattas som enkla och professionella oavsett svårighet/komplexitet.
INNOVATION
Vi är intelligenta pionjärer. Vi är nyfikna innovatörer där kreativiteten är en källa till inspiration. Vi vågar experimentera och tänka nytt för att driva utvecklingen framåt. Vi använder oss av den senaste tekniken och uppdateras oss hela tiden. Det gör att vi uppfattas som smarta och moderna.
PASSION
Vi har en inre glöd och ständigt vilja att utvecklas. Vi är stolta över vad vi åstadkommer tillsammans. Vår drivkraft att vilja vara i framkant skapar energi och dynamik som yttrar sig i ett starkt engagemang och en positiv känsla av glädje och frihet. Vi brinner för det vi gör. Vi vågar tro på framtiden!

Det här är TFIP

TFIP är en komplett projekteringskonsult som arbetar med några av Sveriges största infrastrukturprojekt. Vår främsta styrka är projekt under jord.

Vi  har kompetens inom flera olika teknikdiscipliner vilket gör att vi skapar kompletta tekniska lösningar där samverkan mellan de olika disciplinerna gör oss framgångsrika. TFIP är ledande när det kommer till att arbeta med moderna verktyg och programvaror, vilket gör oss till en attraktiv partner och arbetsgivare. 

Jobbar du redan på TFIP?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@tfip.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor