facebook tracking

THE POWER TO MOVE TOMORROW

Det här är TFIP

TFIP är en komplett projekteringskonsult som arbetar med några av Sveriges största infrastrukturprojekt. Vår främsta styrka är projekt under jord.

Vi  har kompetens inom flera olika teknikdiscipliner vilket gör att vi skapar kompletta tekniska lösningar där samverkan mellan de olika disciplinerna gör oss framgångsrika. TFIP är ledande när det kommer till att arbeta med moderna verktyg och programvaror, vilket gör oss till en attraktiv partner och arbetsgivare. 

För att möta framtidens behov skapar TFIP moderna lösningar där fokus ligger på cirkulär ekonomi, långsiktighet, hållbarhet och miljö.

Affärsområden

Projektledning och Management

Inom Projektledning och Management arbetar TFIP brett med allt från teknisk rådgivning till projektering. Vi bistår med konsulter som har djup teknisk kunskap inom en mängd olika teknikdiscipliner. Våra medarbetare samarbetar på plats eller styr uppdrag i stora projekt med den djupa och breda kompetens som behövs i vår teknikintensiva bransch.

Infrastruktur

Infrastruktur är TFIPs största affärsområde där vi har djup kunskap vid konstruktioner under mark. Det innefattar tunnlar, underjordiska stationer, garage och bergrum. Inom området har vi spetskompetens inom flera olika teknikdiscipliner som el/tele och transport, VVS, VA, styr och övervakning tunnelventilation, ledningsomläggningar och ITS.

 

Samhällsbyggnad

Vi har gedigen erfarenhet av projektledning och projektering inom samhällsbyggnad. Andelen tekniska installationer ökar konstant inom samhällsbyggnad. Vi erbjuder teknisk kompetens i tidiga system- och detaljprojekteringsskeden inom el/tele, VVS, VA styr och övervakning, ITS (intelligenta trafikssytem) samt tekniska installationer som hissar och rulltrappor

3D BIM

TFIP ligger i framkant inom VR, 3D-projektering och BIM. Vi nyttjar moderna tekniker och digitala verktyg vilket gör att vi kan arbeta långsiktigt, kostnadseffektivt och hållbart. Våra kunniga konstruktörer är med och skapar modeller i alla format inom våra affärsområden och teknikdiscipliner.

Prinsgatan 12
413 05 Göteborg Vägbeskrivning jobb@tfip.se 031-131645

Falun

Åsgatan 41
791 71 Falun Vägbeskrivning jobb@tfip.se +46 702647419

Stockholm

Arenavägen 55
121 77 Stockholm Vägbeskrivning jobb@tfip.se 031-131645

Projekt

Projekt i Urval

Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i den starkt växande Stockholmsregionen. Tillsammans med Tyréns är vi av Trafikverket tilldelade uppdraget att ljustekniskt gestalta tunnelrören och luftutbytesstationerna i Förbifart Stockholms bergtunnlar. trafikverket/forbifart-stockholm
Ostlänken
Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Vi planerar för en successiv byggstart under åren 2017-2021 och målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028. När vi är klara har vi byggt cirka 15 mil ny höghastighetsjärnväg, 200 broar och 20 kilometer tunnlar. Som del i detta uppdrag är Technology for Infrastructure projects med och tar fram järnvägsplan och systemhandling för 7,5 mil av sträckan, från Norrköping via Nyköping (med ny station vid Skavsta flygplats) till Trosa.
Tvärförbindelse Södertörn
Trafikverket planerar för Tvärförbindelse Södertörn en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum. Technology for Infrastructure projects ansvarar för framtagandet av för tekniska installationer inom tunnelventilation, allmänventilation, allmän VVS, överordnad styr och trafikstyr för framtagandet av nivå vägplan/systemhandling. Uppdraget sker i samverkan med Tyréns.
Station centralen (Västlänken)
Västlänkens nya Station Centralen i Göteborg får två plattformar och fyra spår, och den byggs strax norr om nuvarande Göteborgs central. Technology for Infrastructure projects ingår i den konstellation av tekniska konsulter och NCC som på uppdrag av Trafikverket ansvarar för utformning och konstruktion av Station Centralen. Länkade hemsidor om projektet: trafikverket/vastlankensstationer
Varbergstunneln
Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Technology for Infrastructure projects samarbetar med Implenia.

Jobbar du redan på TFIP?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@tfip.se
  • Anna Ekström
  • Johan Larsson
  • John Ingemarson
  • Julia Strandberg
  • Tomas van Zalingen
  • Tommy Frank
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor